GL

Z wykształcenia inżynier energetyk. 

Od 22 lat pracuje społecznie w Radzie Osiedla Maślice.

Do Wrocławskiej Rady Seniorów została zgłoszona przez Centrum Arbitrażu i Mediacji DOM MEDIACJI we Wrocławiu, ul. Kutrzeby 5. We WRS będzie rozwijała ideę Mediatorów Seniorów – wolontariuszy profesjonalnych.

 Śpiewa w Chórze Maślic CON AMORE  oraz Chórze Melomana przy NFM.