JN

Radna Rady Miejskiej Wrocławia - Klub Radnych Nowoczesna.

Pracuje w komisjach: Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa, Skarg, Wniosków i Petycji.