„Starzenie się społeczeństwa polskiego”

Dodane przez weronikast - 15-03-2023 - 08:59
Na zdjęciu widać książki trzymane w rękach
 
 
 
Biuro Analiz Sejmowych 2012. 
Praca zbiorowa

 

 


 

W pracy poruszane są następujące tematy:

  • Starzenie się polskiego społeczeństwa – wybrane aspekty demograficzne.
  • Stan zdrowia oraz potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych.
  • Sytuacja rodzinna i potrzeby opiekuńcze ludzi starych w Polsce.
  • Gospodarstwa emerytów na tle innych typów gospodarstw domowych.
  • Społeczne opinie o starości a wdrażanie idei aktywnego starzenia się.
  • Aktywność społeczna osób starych w Polsce w ramach wolontariatu i uniwersytetów trzeciego wieku.
  • Polityka przedłużania aktywności zawodowej osób starszych.
  • Społeczne i ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw a główne kierunki reform systemów emerytalnych w Europie.
  • Polityka wobec osób starych – cele i zasady.

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z wybraną publikacją: