GS

Działalność społeczną rozpoczęła będąc już na emeryturze(2006), najpierw w ruchach kobiecych (PK, SDKK), a następnie będąc współzałożycielką Stowarzyszenia „Pomysł  na Życie”.

Jest wieloletnią słuchaczką i edukatorką na UTW przy Uniwersytecie Wrocławskim,  realizując  się  w działaniach woluntarystycznych na rzecz seniorów. Brała udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych dla seniorów, zarówno w charakterze uczestniczki jak i  edukatorki.