Zobacz Laboratorium Zabawek

 

 

W Przestrzeni Trzeciego Wieku przy pl. Solidarności 1/3/5 tworzymy miejsce spotkań dla różnych pokoleń wrocławian, wykorzystując zabawki i zabawę jako elementy budowy relacji międzypokoleniowych. 

Laboratorium to przytulna przestrzeń, w której dziadkowie i babcie, ich dzieci oraz wnuki, będą mogli wspólnie spędzać czas na zabawie, edukując się wzajemnie. Dawne i zapomniane przedmioty do zabawy będą pretekstem do rozmów i wymiany dobrych emocji. Współczesne dzieci nie wiedzą jak odmienne były sposoby spędzania czasu wolnego przez ich babcie i dziadków. Nie zawsze ma im kto opowiedzieć, że niegdysiejsze zabawki i zabawy wspaniale rozwijały wyobraźnię, kreatywność i zachęcały do podwórkowych spotkań.

W Laboratorium zaplanowana była organizacja wystawy zabawek z lat 60., 70. i 80. XX w. pozyskanych z publicznej zbiórki od mieszkańców. W miejscu, tuż obok niej, miały odbywać się spotkania międzypokoleniowe czyli warsztaty dla grup przedszkolnych i szkolnych z seniorami. Tutejszy Otwarty Klub Seniora planował wystosować zaproszenie do dziadków i babć żeby mieli gdzie pójść z wnukami, najlepiej zabierając ze sobą zabawki. 

Teraz, niestety, ta przestrzeń Laboratorium zawęża swoją działalność, do video spotkań na zdalnej cyfrowej platformie. Tworzymy atmosferę domowych rozmów, bliskości komunikacyjnej i emocjonalnej, pomimo ograniczeń obiektywnie nam to utrudniających.

Oczekujemy na ten czas, gdy tu, w miejscu szczególnie dedykowanym seniorom odnajdą swoje miejsce edukatorzy czyli babcie i dziadkowie, rodzice, oraz ich dzieci i wnuki. 

Dorośli wrocławianie doskonale wiedzą o tym, że młode pokolenie jest ciekawe tego jak oni dawniej żyli, w co się bawili i jakie było ich dzieciństwo. Dzieci będą miały okazję zaprezentować z kolei seniorom współczesne zabawki i zabawy, które też uczą, edukują i bardzo często zaskakują technologicznymi rozwiązaniami. Ma być wymiana, dlatego będą dawne i obecne zabawki w Laboratorium. Zapewne wnuki chętnie wytłumaczą dziadkom zasady działania współczesnych przedmiotów do zabawy. Wartością dodaną takich zajęć zespołowych, rodzinnych będzie budowanie więzi i interakcje tak bardzo osłabione w tej chwili.

Laboratorium chętnie nawiąże współpracę z placówkami oświatowymi i kulturalnymi oraz z Centrami Aktywności Lokalnej powstającymi we Wrocławiu. 

Koordynatorką projektu jest dr Jolanta Podsiadło, która oczekuje na kontakt od wszystkich osób zainteresowanych współpracą pod adresem mailowym: jolanta.podsiadlo@wcrs.wroclaw.pl lub numerem tel. 739 193 854.

Zatem zapraszamy wrocławian reprezentujących wszystkie pokolenia, na razie, do video pogawędek. Klimat „budowania czułych narracji”, śladem Olgi Tokarczuk, będzie Państwa udziałem. 

Aktualne informacje o naszej ofercie odnajdziecie na stronie internetowej i FB.
http://www.seniorzy.wroclaw.pl/lab-zabawek
https://www.facebook.com/centrum.seniora

https://www.facebook.com/Przestrze%C5%84-Trzeciego-Wieku-Wroc%C5%82awskie-Centrum-Rozwoju-Spo%C5%82ecznego-105793750800913/