Ewa Rapacz

Fotografia
Na zdjęciu Ewa Rapacz

Przewodzi aktywnej grupie seniorów „O-CAL-eni”, prowadzi liczne kulturalne inicjatywy krzewienia i kultywowania polskich tradycji.