Jacek Jerzy Popecki

Jacek Jerzy Popecki

Uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia związanych z prowadzeniem Domu Przyjaźni Narodów we Wrocławiu, Szkołą Języka i Kultury Polskiej „Polonus” i programu im. Królowej Jadwigi „Kultura i Historia Polski”.

Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Radnego Rady Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec we Wrocławiu. Jest prezesem Wrocławskiego Klubu Kolarskiego i działaczem Polskiego i Dolnośląskiego Związku Kolarskiego. Zaangażowany społecznie jako wolontariusz w działalność statutową Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Porozumienie Wschód-Zachód”.