„Dobre praktyki w działalności gminnych rad seniorów w Polsce”, Wiesława Borczyk, Daniel Jachimowicz, Wojciech Nalepa

Dodane przez weronikast - 06-07-2022 - 10:48
Na zdjęciu widać książki

 


Opracowanie w pierwszym rozdziale zawiera ogólne informacje o gminnych radach seniorów – kolejne części wydawnictwa stanowią natomiast uporządkowany przegląd wybranych praktyk w tworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu gminnych rad seniorów, które w ocenie autorów warte są upowszechnienia.Dla zwiększenia przejrzystości opracowania autorzy zaproponowali podział tych praktyk na trzy części obejmujące następujące obszary:

  • tworzenie gminnej rady seniorów,
  • zagadnienia formalnoprawne, w tym obejmujące dokumentowanie jej prac,
  • merytoryczne aspekty aktywności rady.

Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z wybraną publikacją:
www.federacjautw.pl/Dobre_praktyki_w_działalności_gminnych_rad_seniorów_w_Polsce