„Rady seniorów – (milowy) krok po kroku”, Aneta Bilnicka, Anna Cioch, Barbara Kazior

Dodane przez weronikast - 06-07-2022 - 11:06
Na zdjęciu widać otwartą książkę

To zbiór dobrych praktyk i doświadczeń rad seniorów i grup inicjatywnych z terenu województwa małopolskiego.

Prezentuje doświadczenia z projektu „Małopolska Sieć Rad Seniorów” i wcześniejszych projektów o podobnej tematyce realizowanych przez Fundację MiLA.

Mamy nadzieję, że okażą się one przydatne zarówno dla grup inicjatywnych, rad seniorów i samorządów lokalnych,
jak i organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób zainteresowanych wspieraniem i tworzeniem rad seniorów.

„Rady seniorów – (milowy) krok po kroku” jest pierwszą publikacją opisującą w kompleksowy sposób proces powstawania i działania rad seniorów na przykładzie województwa małopolskiego.


Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się z wybraną publikacją: