Przyjaciel Seniorów

statuetka Przyjaciel Seniorów

Kto może otrzymać statuetkę?

Tytuł i statuetkę „Przyjaciela Seniorów” mogą otrzymać osoby fizyczne/podmioty prawne, działające w obszarach dedykowanych seniorom. 

Zgłoszenia mogą składać: 

 • Uniwersytety Trzeciego Wieku, 
 • Kluby seniora, Rady Osiedli, 
 • Związki Emerytów i Rencistów, 
 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje),
 • i inne instytucje społeczne, edukacyjne i kulturalne.

Cele programu.

Celem programu pn. „Przyjaciel Seniorów” jest wyłanianie podmiotów, które:

 • realizują projekty zmierzające do poprawy sytuacji i jakości życia Seniorów,
 • promują inicjatywy związane z działaniami dla oraz na rzecz Seniorów,
 • propagują w społeczeństwie ideę zmiany postrzegania obrazu Seniorów, 
 • podejmują współpracę z innymi podmiotami na rzecz działań pro senioralnych.


W każdej edycji Programu wyróżnienie otrzymuje 5 osób.

Warunkiem przystąpienia do programu i starania się o tytuł „Przyjaciela Seniorów” jest zgłoszenie kandydatury poprzez wypełnienie formularza oraz złożenie go w siedzibie organizatora.

Tytuł „Przyjaciela Seniorów” przyznaje Kapituła, składająca się z członków Wrocławskiej Rady Seniorów, działającej przy Urzędzie Miejskim Wrocławia.

 

Lista osób wyróżnionych w konkursie o Tytuł Przyjaciela Seniorów.

2016 rok

 1. Linda Matus, red. Gazety Senior.
 2. Prof. Adam Zych, Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”.
 3. Monika Piskozub - Olewińska, Restauracja „Bernard”.
 4. Jolanta Słowik, Miejska Biblioteka Publiczna.
 5. Ryszard Sawczyński, Klub Muzyki i Literatury.

2017 rok

 1. Andrzej Kosendiak, Narodowe Forum Muzyki.
 2. Jerzy Grzesiak, Stowarzyszenie „Przyjazne Osiedle” Nowy Dwór.
 3. Marian Ferenc, Fundacja „Aktywny Senior”.
 4. Prof. Zofia Hasińska, Uniwersytet Ekonomiczny.
 5. Krzysztof Strecker, Polski Komitet Pomocy Społecznej.

2018 rok

 1. Ewa Rapacz, Dolnośląska Biblioteka Publiczna. 
 2. Prof. Maria Straś-Romanowska,  UTW Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3. Marcin Spitalniak, Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN.
 4. Stanisław Grocholski, Jednostka Pomocnicza Miasta Wrocławia – Osiedle Kuźniki.
 5. Prof. Anna Skrzek, Akademia Wychowania Fizycznego.

2019 rok

 1. Eleonora Maras, SM Metalowiec.
 2. Dr Grażyna Dąbrowska, UTW Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3. Paweł Grąbczewski, Dolnośląska Izba Aptekarska.
 4. Wanda Ziembicka - Has, Rada Osiedla Pl. Grunwaldzki.
 5. Joanna Warecka, Stowarzyszenie Żółty Parasol.

2020 rok

 1. Jerzy Skoczylas, Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne.
 2. Dr Maria Zawartko, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów.
 3. Prof. Krystyna Ziętak, Stowarzyszenie Żółty Parasol.
 4. Grzegorz Tymoszyk, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
 5. Ks. Tomasz Filinowicz, Fundacja FONIS.

2021 rok

 1. Andrzej Kiejna, Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 2. Michał Dębiński, Stowarzyszenie „Przyjazne Osiedle” i Klub Seniora „Magnolia.”
 3. Renata Cierniak, Rada Osiedla Maślice.
 4. Kpt. Renata Mycio, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
 5. Renata Berdowicz, Zarząd Osiedla Strachocin, Swojczyce, Wojnów.

2022 rok

 1. Walentyna Wnuk, Uniwersytet Trzeciego Wieku UWr.
 2. Krzysztof Balawejder, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.
 3. Płk Artur Barański, dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej we Wrocławiu.
 4. Irena Rymaszewska, Rada Osiedla Żerniki.
 5. Jakub Pytel, kierownik klubu seniora „Klub Nowe Żerniki” prowadzonego przez naszą Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra.