ROBERT PAWLISZKO
Zastępca Dyrektora WCRS

pok. 24 | poniedziałek-piątek godz. 9:00-15:00   

Kontakt: robert.pawliszko@wcrs.wroclaw.pl                                                                                                 

Wyślij wiadomość

ŁUKASZ KOCUR
Współpracuje przy tworzeniu programu telewizyjnego "Kalejdoskop Seniora",w tym praca redaktorska i prowadzenie.
Wspiera medialnie w zakresie działalności Wrocławskiego Centrum Seniora oraz Przestrzeni Trzeciego Wieku.

Kontakt: lukasz.kocur@wcrs.wroclaw.pl

Wyślij wiadomość

AGNIESZKA ŻEBROWSKA
 

Odpowiedzialna za organizację i realizację działań dla seniorów w Przestrzeni Trzeciego Wieku.
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy wdrażaniu nowych projektów.

pok.317, III piętro
pl. Solidarności 1/3/5

agnieszka.zebrowska@wcrs.wroclaw.pl

Wyślij wiadomość

KATARZYNA DELIKOWSKA

Kierownik Zespołu Przestrzeni Trzeciego Wieku. Tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika Studia podyplomowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie i marketing Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wydział Gospodarki Narodowej ; Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej Tytan pracy, doskonały organizator. Doradca i konsultant w zakresie organizacji pomocy społecznej. Wykładowca.

Wyślij wiadomość

KAMILA POLAŃSKA - WASIK

Odpowiedzialna za realizację działań w ramach Wrocławskiej Karty Seniora i Miejsc Przyjaznych Seniorom. Koordynatorka Wrocławskich Dni Seniora. Koordynatorka projektu "Szkoła Liderów". 

tel. 71 772 49 13

pok. 22 | poniedziałek-piątek godz. 8:00-16:00

Kontakt: kamila.polanska@wcrs.wroclaw.pl

Wyślij wiadomość

ALEKSANDRA KUCHARSKA

Koordynatorka projektów „Miasto Pokoleń” i „Jesienny wolontariat”- strefa 55 plus. Odpowiada za organizację Forum Liderów Klubów Seniora. Administruje dokumentacją program „Miejsca Przyjazne Seniorom”. Wspiera i organizuje spotkania kombatantów i weteranów 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. 

tel. 71 772 49 35 

pok. 21 | poniedziałek-piątek godz. 9:00-15:00

Kontakt: aleksandra.kucharska@@wcrs.wroclaw.pl

Wyślij wiadomość

OLA KOŁODZIEJ

Pracuje w Punkcie informacyjnym Wrocławskiego Centrum Seniora. 

 tel. 71 344 44 44

Punkt Informacyjny : poniedziałek piątek godz. 9.00-15.00 

Prowadzi zajęcia wzmacniające kompetencje informatyczne seniorów

Wyślij wiadomość

BEATA KOCZAŃSKA

W Przestrzeni Trzeciego Wieku zajmuje się obsługą administracyjną, zamówieniami i umowami.

 Pl.Solidarności1-5

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-12:00

Wyślij wiadomość

ELŻBIETA IWAŃSKA

Odpowiedzialna za prowadzenie punktu informacyjnego, wydawanie i ewidencję Wrocławskiej Karty Seniora oraz kontakt z klubami seniora i innymi organizacjami senioralnymi. Koordynatorka projektu "Koperta Życia". 

tel. 71 772 49 40

Punkt Informacyjny (pok. 28) | poniedziałek-piątek godz. 7:00-15:00

Wyślij wiadomość

EWA BIAŁOWĄS

We Wrocławskim Centrum Seniora przewodzi grupie aktywnych seniorek, które wspólnie prowadzą i uczą się nawzajem przeróżnych technik rękodzieła, pomagają dzieciom i angażują się w projekty międzypokoleniowe.

Wyślij wiadomość

EWA LANDSBERG

Założycielka i liderka grupy seniorów KREATYWNI (do której zaprasza również panów), w której uczy szycia strojów dolnośląskich.

Wyślij wiadomość

EWA RAPACZ

Przewodzi aktywnej grupie seniorów "o-CAL-eni", prowadzi liczne kulturalne inicjatywy krzewienia i kultywowania polskich tradycji.

Wyślij wiadomość

IWONA PAWŁOWICZ

We Wrocławskim Centrum Seniora zajmuje się obsługą administracyjną, zamówieniami i umowami.

tel. 71 772 49 23 

pok. 20 | poniedziałek-czwartek godz. 9.30-13.30 

Wyślij wiadomość

JOLANTA PODSIADŁO

W Przestrzeni Trzeciego Wieku koordynuje międzypokoleniowy projekt "Laboratorium Zabawek" i Konkurs o tytuł "Przyjaciel Seniorów". Współpracuje z Wrocławską Radą Seniorów.

poniedziałek-piątek godz. 9:00-15:00

tel. 739 193 854

Przestrzeń Trzeciego Wieku

pl. Solidarności 1/3/5, III pietro

Kontakt: jolanta.podsiadlo@wcrs.wroclaw.pl

Wyślij wiadomość

KALINA PAŃTA

Zajmuje się obsługą administracyjną, organizacyjną oraz prowadzi kalendarz spotkań we Wrocławskim Centrum Seniora.

tel. 668 010 360

pok. 20 | poniedziałek-piątek godz. 7:00-14:00

Kontakt:

kalina.panta@wcrs.wroclaw.pl

Wyślij wiadomość

KAMIL NOWAK

Odpowiedzialny za obsługę punktu informacyjnego dla seniorów w Przestrzeni Trzeciego Wieku.

Koordynator działań podmiotów realizujących projekty w Przestrzeni Trzeciego Wieku w szczególności planowanie i prowadzenie harmonogramu spotkań, konferencji.

tel. 739 194 102

pok. 318, III piętro

Przestrzeń Trzeciego Wieku 

pl. Solidarności 1/3/5

Kontakt: kamil.nowak@wcrs.wroclaw.pl  

Wyślij wiadomość

MARTA ŁOMNICKA

We Wrocławskim Centrum Seniora zajmuje się zarządzaniem informacją i promocją w Social Media oraz na stronie internetowej www.seniorzy.wroclaw.pl.

tel. 71 772 49 48

pok. 29 | poniedziałek-piatek, godz. 09:00-16:00

Kontakt: marta.lomnicka@wcrs.wroclaw.pl

Wyślij wiadomość

MICHAŁ DĘBIŃSKI

Wspiera WCS artystycznie - w archiwizacji filmowej wydarzeń z życia Centrum i wrocławskich seniorów. 

Wyślij wiadomość

PATRYCJA WLIZŁO

We Wrocławskim Centrum Seniora odpowiedzialna za obsługę projektu Wrocławska Karta Seniora w tym koordynację usług związanych ze Szmaragdową Kartą Seniora.

tel. 71 772 49 48

pok. 29 | poniedziałek-piątek godz. 8:00-16:00

Kontakt: patrycja.wlizlo@wcrs.wroclaw.pl 

Wyślij wiadomość

TADEUSZ WILK

Znany jako Andrzej Rokosz, wspiera WCS w archiwizacji fotograficznej wydarzeń z życia Centrum i wrocławskich seniorów.

Z wykształcenia matematyk, zawodowo zajmował się zarządzaniem projektami godzącymi przedsięwzięcia biznesowe z ochroną przyrody. Obecnie emeryt.

Aparatu używa głównie jako narzędzia wspierającego zainteresowania etnograficzne i przyrodnicze.  

www.andrzejrokosz.swiatobrazu.pl

Wyślij wiadomość

WALENTYNA WNUK

Doradczyni UM Wrocławia ds. Seniorów. Prowadzi doradztwo i konsultacje dla seniorów, odpowiedzialna za współpracę z UTW oraz Porozumieniem Rektorów Uczelni Wyższych Wrocławia ds. UTW. Inicjatorka Akademii Rozwoju Seniora. Wspiera Zespół Przestrzeni Trzeciego Wieku.

tel. 71 772 49 35

pok. 21 | środa godz. 11:00-13:00

Wyślij wiadomość