Zespół WCS

Jolanta Podsiadło


W Przestrzeni Trzeciego Wieku koordynuje międzypokoleniowy projekt „Laboratorium Zabawek” i Konkurs o tytuł „Przyjaciel Seniorów”. Współpracuje z Wrocławską Radą Seniorów.


tel. 739 193 854
jolanta.podsiadlo@wcrs.wroclaw.pl
Kalina Pańta


Zajmuje się obsługą administracyjną, organizacyjną oraz prowadzi kalendarz spotkań we Wrocławskim Centrum Seniora.


tel. 668 010 360
kalina.panta@wcrs.wroclaw.pl
Kamil Nowak


W Przestrzeni Trzeciego Wieku jest odpowiedzialny za obsługę punktu informacyjnego dla seniorów.
Koordynator działań podmiotów realizujących projekty w Przestrzeni Trzeciego Wieku w szczególności planowanie i prowadzenie harmonogramu spotkań, konferencji.


tel. 739 194 102
kamil.nowak@wcrs.wroclaw.pl
Kamila Polańska-Wasik

Koordynatorka projektów

Odpowiedzialna za realizację działań w ramach Wrocławskiej Karty Seniora i Miejsc Przyjaznych Seniorom.
Koordynatorka Wrocławskich Dni Seniora. Koordynatorka projektu „Szkoła Liderów”. 


tel. (71) 772 49 13
kamila.polanska@wcrs.wroclaw.pl
Łukasz Kocur


Współpracuje przy tworzeniu programu telewizyjnego „Kalejdoskop Seniora”, w tym praca redaktorska.
Wspiera medialnie w zakresie działalności Wrocławskiego Centrum Seniora oraz Przestrzeni Trzeciego Wieku.lukasz.kocur@wcrs.pl
Marta Łomnicka


We Wrocławskim Centrum Seniora zajmuje się zarządzaniem informacją i promocją w Social Media oraz stroną internetową.


tel. (71) 772 49 48
marta.lomnicka@wcrs.wroclaw.pl
Michał Dębiński


Wspiera Wrocławskie Centrum Seniora artystycznie w archiwizacji filmowej wydarzeń z życia Centrum i wrocławskich seniorów. Ola Kołodziej


Pracuje w Punkcie informacyjnym Wrocławskiego Centrum Seniora oraz prowadzi zajęcia wzmacniające kompetencje informatyczne seniorów.


tel. (71) 344 44 44
Tadeusz Wilk

Fotograf

Znany jako Andrzej Rokosz, wspiera Wrocławskie Centrum Seniora w archiwizacji fotograficznej wydarzeń z życia Centrum i wrocławskich seniorów. 
Z wykształcenia matematyk, zawodowo zajmował się zarządzaniem projektami godzącymi przedsięwzięcia biznesowe z ochroną przyrody. Obecnie emeryt.

Aparatu używa głównie jako narzędzia wspierającego zainteresowania etnograficzne i przyrodnicze.Walentyna Wnuk


Doradczyni UM Wrocławia ds. Seniorów. Prowadzi doradztwo i konsultacje dla seniorów, odpowiedzialna za współpracę z UTW oraz Porozumieniem Rektorów Uczelni Wyższych Wrocławia ds. UTW. Inicjatorka Akademii Rozwoju Seniora. Wspiera Zespół Przestrzeni Trzeciego Wieku.


tel. (71) 772 49 35