Poczta elektroniczna – zakładanie konta Gmail

Odcinek 6

Tym razem po krótkim wstępie teoretycznym przechodzimy do przeglądarki Microsoft Edge i razem krok po krok zakładamy konto pocztowe w serwisie Gmail.
Podczas zakładania konta szczegółowo omawiane są poszczególne etapy. Na koniec poznajemy interfejs poczty i wysyłamy testowego maila, by sprawdzić czy wszystko działa.