Program TAXI

Program taxi 75+  Program Taxi75+

   Pilotażowy Program Taxi 75+ to jeden z pierwszych wielkich projektów senioralnych
   prezydenta Jacka Sutryka.
   Program skierowany jest do mieszkańców Wrocławia, którzy ukończyli 75 rok życia i mają
   problem z samodzielnym poruszaniem się komunikacją publiczną.
   Celem podróży może być wizyta w urzędzie lub u lekarza specjalisty.

   Zgłoszenie przejazdów, a także ich odwołanie odbywa się pod numerem tel. 794 12 31 24.
   Program Taxi 75+ w całości finansowany jest przez gminę Wrocław, a jego realizację powierzono organizacji pozarządowej – Stowarzyszeniu „Żółty Parasol i Partnerzy”.

Zamiarem nowych władz jest nadanie wrocławskiej polityce senioralnej nowej jakości. Cieszę się, że jako Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego możemy współpracować przy innowacyjnych rozwiązaniach z wieloma podmiotami: instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami w mieście – mówi Dorota Feliks, dyrektorka Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS).

Rejestracja do Programu Taxi75+

Senior zainteresowany programem Taxi75+ powinien zgłosić się z dowodem osobistym:

  • do siedziby Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Dominikański 6 we Wrocławiu (godz. 9:00-15:00)
  • do siedziby Stowarzyszenia „Żółty Parasol i Partnerzy”, ul. Wyszyńskiego 75A we Wrocławiu (godz. 10:00-14:00)

Gdzie po spełnieniu określonych w regulaminie warunków (miejsce zamieszkania: Wrocław, wiek: 75+) otrzyma Złotą Wrocławską Kartę Seniora z unikalnym numerem. Złota Wrocławska Karta Seniora, upoważniająca do skorzystania z programu Taxi75+ (a także dotychczasowych zniżek i promocji), wydawana będzie także w mobilnych punktach na terenie całego miasta, których lista podana zostanie na stronach internetowych miasta i w materiałach promocyjnych.

Jest to nowa, szlachetniejsza odsłona znanej już wrocławskim seniorom karty. Złota Wrocławska Karta Seniora oferuje oczywiście te same zniżki, co dotychczasowa karta, została ona jednak wzbogacona możliwością skorzystania z nowych miejskich programów, takich jak Taxi75+.
Warto dodać, że nowa karta z założenia przewiduje kolejne projekty, których celem jest poprawa jakości życia wrocławskich seniorów – mówi Dorota Feliks, dyrektorka Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS).

Jak skorzystać z bezpłatnej taksówki?

Przygotuj Złotą Wrocławską Kartę Seniora lub zapamiętaj jej numer. Będziesz musiał/a podać numer karty podczas zamawiania przejazdu taksówką.
Zadzwoń (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00) pod nr tel. 794 12 31 24 i podaj informację kiedy (dzień i godzinę) oraz pod jaki adres ma przyjechać taksówka i gdzie ma Cię zawieźć – pamiętaj, że bezpłatną taksówką możesz jechać wyłącznie do lekarza specjalisty lub do urzędu.
Poinformuj, czy będzie towarzyszył ci opiekun – osoba wspierająca musi mieć min. 16 lat.
Jeżeli interesuje Cię kurs powrotny, podaj te same dane (kierunek podróży, godzina, opiekun). Pamiętaj, że „powrót” traktowany jest jako osobny kurs. Taksówkarz zaczeka na Ciebie do 15 minut, ale nie dłużej.

Transakcja rozliczana jest bezgotówkowo, nie płacisz taksówkarzowi opłatę za kurs ureguluje miasto Wrocław.

Ważne szczegóły:

Taksówkę musisz zamówić na minimum 3 dni i maksimum 30 dni przed planowanym kursem. Możesz podróżować w dni robocze od 7:00-18:00 tylko w granicach Wrocławia. Do końca 2018 r. wrocławski senior 75+ mógł skorzystać z maksymalnie czterech przejazdów w miesiącu. Od 2019 roku limit to dwa przejazdy na miesiąc. Nie zwlekajmy z telefonem.

Telefon: 794 123 124 (zamawianie taxi).

Pula środków na przejazdy dla seniorów została podzielona i rozplanowana do końca 2019 r.  
Zlecenia na przejazdy w danym miesiącu będą przyjmowane do chwili wyczerpania budżetu na ten miesiąc.