Wrocławskie Centrum Seniora tworzy zespół, który zawodowo zajmuje się problematyką osób starszych.

We Wrocławskim Centrum Seniora:

  • informujemy o ofertach przygotowanych dla osób w wieku 60+
  • wydajemy Wrocławską Kartę Seniora uprawniającą do zniżek oferowanych przez partnerów Projektu
  • organizujemy i koordynujemy ważne wydarzenia związane z problematyką osób starszych, m.in.: Dni Seniora, Dni Gerontologii
  • tworzymy i realizujemy projekty związane z aktywizacją seniorów oraz integracją międzypokoleniową
  • działamy na rzecz wzrostu uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym Wrocławia
  • wspieramy i promujemy inicjatywy seniorskie

Wrocław