15-lat z Wrocławskim Centrum Seniora - konkurs

15 Lat Z Wrocławskim Centrum Seniora - konkurs fotograficzny

15 lat z Wrocławskim Centrum Seniora - konkurs fotograficzny

Z okazji obchodów 15–lecia WCRS – Wrocławskiego Centrum Seniora, zapraszamy seniorów z całej Polski (osoby w wieku 60 +) do uczestnictwa w konkursie fotograficznym.

Każdy uczestnik konkursu może przesłać listownie lub elektronicznie maksymalnie trzy fotografie (w wielkości min. 1 MB) na których utrwalone są najpiękniejsze wspomnienia związane z działalnością Wrocławskiego Centrum Seniora.

 

Już wkrótce zostaną dodane wymagane dokumenty do pobrania i wypełnienia.

 

Na zdjęciach mogą być zaprezentowane wspomnienia z różnorodnych wydarzeń organizowanych i koordynowanych przez WCRS – Wrocławskie Centrum Seniora (zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i w plenerze), tj.:

 • zdjęcia z projektów, np.: z Dni Seniora, Dni Babci i Dziadka, Miasto Pokoleń, Akademia Rozwoju Seniora, Szkoła Liderów, itd.,

 • zdjęcia z cyklicznych i okazjonalnych wydarzeń, np. Dzień Matki, spotkania świąteczne, Dzień Niepodległości, zajęcia w ramach polskich tradycji i obyczajów,

 • zdjęcia z warsztatów artystycznych, rękodzielniczych, edukacyjnych, itp.

 • zdjęcia z wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, np. rajdy terenowe, zawody sportowe, turnieje,

 • zdjęcia z wydarzeń kulturalnych, np. koncertów, benefisów, spotkań autorskich,

 • zdjęcia ukazujące aktywność seniorów, działających przy Wrocławskim Centrum Seniora.

 

Zdjęcia wraz z dołączonym opisem (imię, nazwisko, telefon kontaktowy i mail, nazwa wydarzenia widocznego na zdjęciu, w którym roku odbywało się sfotografowane zdarzenie) oraz podpisanymi dokumentami: regulamin i zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku (już wkrótce do pobrania na naszej stronie w załączniku lub w siedzibie WCRS-WCS), należy przesłać w terminie do 30.11.2022 r. 

 • pocztą: 
  WCRS - Wrocławskie Centrum Seniora, 
  pl. Dominikański 6, pokój 29,
  50-159 Wrocław 
   
 • lub e-mail: barbara.pacan@wcrs.pl

Informacja o konkursie: tel. 71 772 49 48, e-mail: barbara.pacan@wcrs.pl