Konkurs o Tytuł „Przyjaciela Seniorów” 2023

Na zdjęciu widać scenę, na której stoją laureaci konkursu 2022 oraz Pani Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

Ogłaszamy konkurs o tytuł „Przyjaciela Seniorów”

To już ósma edycja programu organizowanego przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora.

Kto może otrzymać statuetkę?

Tytuł i statuetkę „Przyjaciela Seniorów” mogą otrzymać osoby fizyczne/podmioty prawne, działające w obszarach dedykowanych seniorom oraz propagujące w społeczeństwie ideę zmiany postrzegania obrazu osób 60+.

Celem programu jest wyróżnienie 5 osób, które aktywnie działają na rzecz poprawy sytuacji i jakości życia osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur, decyzja Kapituły oraz powiadomienie Laureatów Tytułu odbędzie się do końca sierpnia 2023 r.

Wręczenie statuetek „Przyjaciela Seniorów” nastąpi podczas inauguracji tegorocznych obchodów Dni Seniora - Wrocław 2023.

Zgłoszenia mogą składać: Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby seniora, Rady Osiedli, Związki Emerytów i Rencistów, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) i inne instytucje społeczne, edukacyjne i kulturalne.
Warunkiem przystąpienia do programu i starania się o tytuł „Przyjaciela Seniorów” jest zgłoszenie kandydatury poprzez wypełnienie formularza oraz złożenie go w siedzibie organizatora.

Termin i miejsce składania formularzy:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do 8 sierpnia 2023 r. na adres e-mailowy: aleksandra.kolodziej@wcrs.pl lub dostarczyć osobiście, do Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, pok. 15 (dni robocze od 9:00 do 15:00).

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania i wypełnienia, znajdą Państwo w załączniku.

Zapraszamy do udziału w konkursie!