Trzecia przestrzeń awangard w radzieckiej Białorusi. Zamrożona dekolonizacja

Dodane przez Łukasz Kocur - 13-03-2023 - 12:22
Trzecia przestrzeń awangard w radzieckiej Białorusi. Zamrożona dekolonizacja - wystawa

Trzecia przestrzeń awangard w radzieckiej Białorusi. Zamrożona dekolonizacja.

Bazując na podejściach postkolonialnym i biograficznym, badaczka przedstawi wybrane przypadki awangard w radzieckiej Białorusi jako historię unperformed. Tania Arcimović rozpatruje idee awangardy ponad narodowymi granicami, a zatem określenie „białoruski” odnosić się będzie do identyfikacji hybrydowej i do toposu pogranicza, które określały charakter awangard także na terenie radzieckiej Białorusi. Poza tym badaczka skupi się na relacji między transnarodowym programem awangard, a procesami dekolonizacji kultury białoruskiej w okresie międzywojennym.

Wykład Tani Arcimović w ramach OUP w języku białoruskim z tłumaczeniem na język polski odbędzie się w Instytucie Grotowskiego, Czytelni im. Ludwika Flaszena, który mieści się w Rynku-Ratusz 27 we Wrocławiu.

  • Data: 17 marca 2023 r. o  godz. 17:00
  • Wstęp jest wolny, ale wymagana jest rezerwacja bezpłatnej wejściówki.

Jakie awangardy zostały realizowane w radzieckiej Białorusi? Skąd pochodziły ich ślady i dokąd prowadziły?
Jak przekształcano ich idee i w jakich celach to robiono? Co mówi nam historia białoruskich awangard? Przedstawiając białoruski kontekst awangard, Tania Arcimović pragnie dokonać interwencji w niektóre aspekty teoretycznych modeli badań, które wciąż wyłączają z pola swoich zainteresowań inne doświadczenia kulturowe. Tym samym jej wykład ma stać się przyczynkiem do bieżących debat na temat awangard na „peryferiach” w kontekście ich zróżnicowanego
i transnarodowego charakteru.

Tania Arcimović jest badaczką i kuratorką. Ukończyła Wydział Historii Teatru Państwowej Akademii Sztuk Pięknych
w Mińsku oraz uzyskała tytuł magistra socjologii (kulturoznawstwa) na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym (Wilno, Litwa). Obecnie pisze doktorat w Międzynarodowym Centrum Studiów Kulturowych Uniwersytetu Justusa Liebiga (Niemcy). Jej praca magisterska została opublikowana w formie książkowej pod tytułem „Teatr eksperymentalny
w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w okresie odwilży: między modernizmem a awangardą” (publikacja w języku rosyjskim, Europejski Uniwersytet Humanistyczny). Uczestniczka projektu badawczego „Odzyskana awangarda. Polska i środkowoeuropejska awangarda teatralna”, realizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Więcej informacji na temat Kursu wiodącego 2021/2022 Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań na stronie:
www.grotowski-institute.pl