Konkurs o Tytuł „Przyjaciela Seniorów” 2022

zdjęcie szklanej, przeźroczystej statuetki Przyjaciel Seniora na której widać wygrawerowane dłonie w uścisku.

Ogłaszamy konkurs o tytuł „Przyjaciela Seniorów”.

To już siódma edycja programu organizowanego przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora.

Kto może otrzymać statuetkę?
Tytuł i statuetkę „Przyjaciela Seniorów” mogą otrzymać osoby fizyczne/podmioty prawne, działające w obszarach dedykowanych seniorom oraz propagujące
w społeczeństwie ideę zmiany postrzegania obrazu osób 60+.

Celem programu jest wyróżnienie 5 osób, które aktywnie działają na rzecz poprawy sytuacji i jakości życia osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur, decyzja Kapituły oraz powiadomienie Laureatów Tytułu odbędzie się do końca sierpnia 2022 r.

Wręczenie statuetek „Przyjaciela Seniorów” nastąpi podczas inauguracji tegorocznych obchodów Dni Seniora - Wrocław 2022.

Zgłoszenia mogą składać: Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby seniora, Rady Osiedli, Związki Emerytów i Rencistów, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) i inne instytucje społeczne, edukacyjne i kulturalne.
Warunkiem przystąpienia do programu i starania się o tytuł „Przyjaciela Seniorów” jest zgłoszenie kandydatury poprzez wypełnienie formularza oraz złożenie go w siedzibie organizatora.

Termin składania formularzy:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy w postaci skanu, należy przesyłać do 22 sierpnia 2022 r.
na adres e-mailowy: aleksandra.kolodziej@wcrs.pl lub dostarczyć osobiście, po wcześniejszym umówieniu terminu z koordynatorką programu Aleksandrą Kołodziej, pod nr tel. 71 77 24 940, do Wrocławskiego Centrum Seniora, 
pl. Dominikański 6, pok. 28, w godz. 9:00–15:00.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania i wypełnienia, znajdą Państwo w załączniku.
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Przyjaciel Seniorow plakat