Egzystencja poszukująca sensu - spotkania filozoficzne

Dodane przez Barbara Pacan - 20-03-2024 - 14:24
U góry napis: Zajęcia stacjonarne. Po prawej stronie biały napis na atramentowym tle: Egzystencja poszukująca sensu. Spotkania filozoficzne. dr Janusz Maj - filozof, wykładowca akademicki. Po lewej stronie widnieje grafika przedstawiająca "mózg pełny kolorowych myśli zapuszczający korzenie"


Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad sensem istnienia? Czy pragniecie pogłębić swoje myślenie i rozwijać się intelektualnie? Jeśli tak, to spotkania filozoficzne pt. „Egzystencja poszukująca sensu” są idealną okazją dla Was! 

Już w środę, 14 lutego 2024 r., o godz. 10:30, rozpoczniemy fascynującą podróż w świat filozofii.

We wcześniejszych edycjach spotkań filozoficznych zajmowaliśmy się Budzeniem myślenia, które łączy się z pogłębioną refleksją na otaczającą nas rzeczywistością, a przede wszystkim nad ludzkim sensem istnienia. 

W obecnej edycji stawimy te same pytania i szukamy na nie odpowiedzi, które prowadzą nas do postawienia kolejnych pytań dotyczących tego wszystkiego, nad czym prowadzimy namysł. 

Wartością filozofii są rozważania teoretyczne (teorie), ale czymże by była filozofia, która traci z oczu to, co tu i teraz, czymże jest filozofia, która nie zauważa zwykłych ludzkich spraw i która nie podejmuje nad nimi namysłu, namysłu który z kolei, mówiąc wprost, pomaga nam bardziej jasno widzieć to, co zakryte, a co może ułatwiać nam ludzkie życie. 

Ta nieco zmodyfikowana wersja Arystotelesowskiej wiedzy praktycznej (phronesis) będzie wyznaczała kierunek naszych rozważań. Podobnie jak to było poprzednio, podstawę naszych rozważań będzie wyznaczała metoda wzorowana na dialogu sokratejskim i metodzie wyrastającej z filozofii dialogu. Ważnym odniesieniem problemów praktycznych człowieka będzie zarówno tradycja, jak i współczesny świat.

Przykłady zagadnień:

  • Samorealizacja i troska o siebie
  • Kontrola siebie i kultura
  • O umiejętności życia
  • Filozofia „złotego środka” 
  • Odmienność kulturowa i europocentryzm

Miejsce: Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, s. 27.

Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy: 71 344 44 44 lub e-mail: karta.seniora@wcrs.pl

Spotkania będą odbywać się cyklicznie.

 

Prowadzący
dr Janusz Maj - filozof, wykładowca akademicki
Termin