Forum Liderów Klubów Seniora

Dodane przez Barbara Pacan - 14-03-2023 - 15:51
Forum

 

Zapraszamy na Forum Liderów Klubów Seniora.

Spotkanie dla liderów wrocławskich klubów seniora, na którym zostaną zaprezentowane:

  • standardy dotyczące funkcjonowania organizacji prosenioralnych, 
  • poruszone zostaną kwestie współpracy klubów seniora
    z Radami Osiedla, 
  • regulaminy, 
  • możliwości pozyskania finansowania projektów.

Spotkanie ma posłużyć diagnozie potrzeb, oczekiwań i możliwości organizacyjnych klubów seniora oraz wymianie dobrych praktyk w zakresie działań aktywizujących i integrujących środowiska senioralne.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 20.03.2023 r. na e-mail: barbara.pacan@wcrs.pl lub tel. 71 772 49 48.

Zgłoszenie powinno zawierać:
a)    imię i nazwisko uczestnika,
b)    nazwę Klubu Seniora, który jest reprezentowany,
c)    telefon,
d)    e-mail.

Informujemy, że każdy zgłoszony Klub Seniora mogą reprezentować maksymalnie 2 osoby.

Serdecznie zapraszamy!

 

zaproszenie