Forum Liderów Klubów Seniora we Wrocławiu 2023

Dodane przez Barbara Pacan - 05-04-2023 - 16:17
Przemawia Dyrektor Dorota Feliks

Wrocławscy Liderzy Klubów Seniora wiedzą czym jest współodpowiedzialność za rozwój Wrocławia.

Za nami Forum Liderów Klubów Seniora. Spotkanie poświęcone było standardom dotyczącym funkcjonowania organizacji prosenioralnych. Omówiono szczegóły związane z miejskim bezpłatnym projektem zdalnej opieki medycznej dla mieszkańców Wrocławia, który wystartuje już w maju br. Nowoczesny sprzęt pomoże zadbać o seniorów w wieku 60+, a liderzy raz jeszcze poznali warunki, które obowiązują przy zapisach i regulaminie. 

Poruszona została również kwestia współpracy z Radami Osiedla w tym możliwość korzystania z przestrzeni miejskich dla grup senioralnych. Ta przestrzeń musi być dostępna dla seniorów i ich aktywności.

W czasie Forum wymieniono się dobrymi praktykami w zakresie działań aktywizujących i integrujących środowiska senioralne. Liderzy zaznaczyli potrzebę określenia wytycznych do pozyskiwania finansowania na swoje projekty. Umiejętność ubiegania się i sposób na pozyskanie grantów może w ich ocenie być dobrym kierunkiem do sprawniejszego działania.

Duży nacisk położono na umiejętność samoorganizowania się i podejmowania wspólnych działań. Istotną kwestią jest wzmocnienie podmiotowości jak i promocji liderów oraz aktywistów działających na rzecz seniorów, pokazanie mieszkańcom ich pracy. 

Wśród poruszanych tematów znalazła się również kwestia możliwości zorganizowania wolontariatu przez samych seniorów. 

„Aktywność seniorów jest podstawą partycypacji. Działamy i chcemy także decydować o sprawach, które nas dotyczą” - takie głosy wybrzmiały z sali.

W Forum Liderów Wrocławskich Klubów Seniora 2023 udział wzięło ponad 70 osób, liderów grup senioralnych
i przedstawicieli Wrocławskich Klubów Seniora.

W Forum udział także wzięli:

  • Agata Gwadera- Urlep - Radna Rady Miasta Wrocławia 
  • Dorota Feliks, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, gospodarz spotkania
  • Robert Pawliszko, Z-ca Dyrektora ds. międzypokoleniowej aktywizacji społecznej WCRS
  • Edyta Ruszkiewicz, kierownik Zespołu Współpracy Instytucjonalnej oraz Zespołu – Biuro Współpracy z Osiedlami Wrocławia
  • Kamila Polańska, specjalista ds. projektów senioralnych i informacji WCRS – Wrocławskie Centrum Seniora.