Korpus Wsparcia Seniorów

Dodane przez weronikast - wt., 03/22/2022 - 15:41
Na zdjęciu widać Seniorkę i młoda kobietę, obie w maseczce

Pandemia koronawirusa, która trwa od prawie dwóch lat, nie jest łatwym czasem dla wszystkich, ale jest szczególnie trudna dla osób starszych i często samotnych.
W 2020 roku z myślą o seniorach uruchomiony został Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Ponadto uruchomiona została infolinia dedykowana wszystkim starszym mieszkańcom Polski.
Na bezpłatny numer 22 505 11 11 osoby starsze zgłaszają potrzebę różnego rodzaju pomocy. Pandemia trwa, więc wsparcie dla osób starszych w będzie kontynuowane, a nawet rozszerzone w ramach nowego programu – Korpusu Wsparcia Seniorów. Poniżej znajduje się podręczny przewodnik po Korpusie. Są to pytania i odpowiedzi.

Jaki jest główny cel Korpusu Wsparcia Seniorów?
Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami tworząc lokalne partnerstwa.

Dla kogo przeznaczony jest Korpus Wsparcia Seniorów?
Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Jaki jest okres realizacji programu?
Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Jaki będzie budżet programu w 2022 r.?
Budżet programu to 80 mln zł.

Jakie działania będą składać się na Korpus Wsparcia Seniorów?
W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

 • Moduł I, którego celem będzie zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy.
 • Celem Modułu II będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Jakie konkretnie wsparcie będzie udzielane w ramach poszczególnych modułów?
Moduł I programu zakłada:

 • Wsparcie społeczne,
 • Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • Wsparcie psychologiczne,
 • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

W ramach Modułu II programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji:  

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski, 
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,   
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

W jaki sposób seniorzy mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, jeśli chcą pozostać w domu z uwagi na obowiązujący stan pandemii?
W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiona została ogólnopolska infolinia dedykowana seniorom – ta forma wsparcia będzie kontynuowana.

Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię czy stan zdrowia osoby potrzebującej. Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora przekazywane są do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka kontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.

Czy senior może zgłosić się bezpośrednio do ośrodka wsparcia?
Tak, osoby starsze mogą również zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania.

Czy w weekendy można korzystać ze wsparcia w ramach programu?
Istnieje możliwość świadczenia usługi wsparcia w ramach programu nie tylko w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku, ale także w weekendy. Zależy to od tego, jak dany ośrodek lub organizacja pozarządowa zorganizuje i skoordynuje pracę wolontariuszy.

Co powinien zrobić senior w sytuacji, gdy gmina, w której mieszka nie przystąpi do realizacji programu?
W sytuacji, gdy dana gmina nie przystąpi do realizacji programu, powinna każde zgłoszenie rozpatrzeć indywidualnie w zakresie swoich kompetencji oraz zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.