Najbliższe posiedzenie odbędzie się 15 października 2020 r., godz. 12.00 - 13.30

przy pl. Solidarności 1/3/5, w Przestrzeni Trzeciego Wieku, sala 403.

Dyżury członków Rady są zawieszone do odwołania.