Nadchodzące wydarzenia

Aktualności

Witkacy – Przymus świadomego Istnienia - spektakl Jak obronić indywidualizm w rozpędzonej maszynie, która dąży do zmechanizowania, ujednolicenia, zszarzenia świata? Jaki wpływ miała komórka społeczna, jaką jest rodzina na wychowanie i ukształtowanie twórcy tak wybitnego i wyjątkowego jakim był Witkacy?
Obrazy na wygnaniu? Wykład Marka Śniecińskiego Podczas spotkania w Muzeum Pana Tadeusza Marek Śnieciński przybliży w teorii i praktyce zagadnienia związane z literacką reinterpretacją dzieł malarskich.
Skarby Wrocławia. Nieme ofiary II wojny światowej | wystawa plenerowa Wystawa, którą będzie można oglądać od 7 do 28 lutego na północnej pierzei wrocławskiego rynku, przedstawiać będzie dziedzictwo kulturowe utracone przez miasto w wyniku II wojny światowej oraz próby ich odzyskiwania.

Nasze projekty są efektem pracy wielu osób. Wiele z nich to pomysły autorskie, projektowane i realizowane przez naszych ekspertów. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, jeśli chcesz skorzystać z naszych pomysłów, skontaktuj się z nami. Pamiętaj jednak o poszanowaniu dla własności intelektualnej. W polskim prawie przez własność intelektualną (WI) należy rozumieć wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Z tego też względu autorskie projekty Wrocławskiego Centrum Seniora podlegają ochronie w ramach czterech aktów prawnych: w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); w zakresie prawa własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).