Organizacje senioralne

 • Stowarzyszenie „Żyć inaczej”

  logotyp Stowarzyszenie „Żyć inaczej”

  Adres:
  ul. Kamieńskiego 10B, Wrocław
  tel. 535 219 785
  e-mail: zycinaczej@zycinaczej.org.pl

  www.zycinaczej.org.pl

  Opis organizacji:
  Stowarzyszenie „Żyć inaczej” proponuje dla seniorów zajęcia ruchowe: Pilates (rozciąganie i uelastycznienie wszystkich mięśni ciała, połączenie jogi, baletu i ćwiczeń izomerycznych), Zumba gold (program skierowany do osób starszych, a także dla wszystkich, którzy długo nie praktykowali żadnej aktywności fizycznej. Zawiera elementy tańca i aerobiku), Zespół chóralno–instrumentalny (nawiązuje do korzeni polskiej muzyki ludowej, tworzy on w oparciu o średniowiecze), zajęcia z malarstwa intuicyjnego oraz aborygeńskiego. 

 • IntegrArte

  logotyp_IntegrArte

  Adres:
  ul. Dzierżonia 9, Wrocław
  tel. 660 780 010
  e-mail: fundacja.integrarte@gmail.com

  zbigniewkozminski.wixsite.com

  Opis organizacji:
  „IntegrArte” zrodziła się z potrzeby funkcjonowania organizacji zrzeszającej ludzi chcących aktywnie przyczynić się do powstawania nowej jakości w polskiej przestrzeni publicznej. Poprzez dobrowolne integrowanie się ludzi i podejmowanie wspólnych inicjatyw, budujemy innowacyjną jakość relacji (pomoc senioralna, zrobienie zakupów, wyprowadzenie psa itp.).

 • Stowarzyszenie MOST

  logotyp_Stowarzyszenie MOST

  Adres: 
  ul. Komuny Paryskiej 17/1, Wrocław
  tel. (71) 341 09 32
  e-mail: most@autograf.pl

  www.most.wroclaw.pl

  Dyżur pierwszego kontaktu:
  poniedziałek – piątek w godz. 15:00–20:00
  tel. 695 055 506 lub 691 020 700

  Opis organizacji:
  Podstawowymi celami organizacji jest informowanie i uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób uzależnionych, promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, szczególnie wśród osób z rodzin alkoholowych oraz organizowanie różnorodnych zajęć edukacyjnych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem.

 • Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy

  logotyp_Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy

  Adres:
  ul. Bolesława Prusa 37/39, Wrocław
  tel. 530 239 756

  zoltyparasol.org

  Organizacja czynna:
  poniedziałek – piątek w godz. 9:00–19:00

  Opis organizacji:
  Prowadzenie dla mieszkańców Wrocławia Centrum Aktywności Lokalnej, do którego współtworzenia zaprasza się wszystkich zainteresowanych. W CAL-u pracują seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, młodzież – razem tworzą zgrany zespół osób którym zależy na społecznej zmianie.

 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

  logotyp_Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

  Adres:
  ul. Kołłątaja 26a, Wrocław
  tel. (71) 341 04 19
  e-mail: wroclaw@tpba.pl

  www.bratalbert.org

  Organizacja czynna:
  poniedziałek – piątek w godz. 8:00–14:00

  Opis organizacji:
  Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta realizuje cele poprzez: zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu, pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną, prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii, wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków, współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi, działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych, szkolenie pracowników i wolontariuszy.

 • Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów”

  logotyp_Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów”

  Adres:
  ul. Kraszewskiego 2, Wrocław
  tel. 608 783 608
  e-mail: pseniorow@gmail.com

  przyjacieleseniorow.pl

  Opis organizacji:
  Prowadzenie Dziennego Domu dla osób starszych, w tym osób ze schorzeniami otępiennymi, organizacja dojazdów dla Podopiecznych, codzienne gorące posiłki, dzienna opieka i wsparcie w wykonywaniu czynności codziennych (aktywizacja), prowadzenie zajęć na zróżnicowanym poziomie dostosowanym do indywidualnych potrzeb psychicznych i fizycznych.