WCS

   Wrocławskie Centrum Seniora – działamy dla pokoleń

     Interesują Cię warsztaty dla osób w Twoim wieku, a może wolisz uprawiać sport?      
     Potrzebujesz porady i wsparcia? Szukasz klubu seniora lub uniwersytetu trzeciego wieku w Twojej okolicy?
     Skontaktuj się z Wrocławskim Centrum Seniora.

PUNKT INFORMACYJNY, pok. 15
TELEFON SENIORA 71 344 44 44
od poniedziałku do piątku 9:00-15:00

pasek

Wrocławskie Centrum Seniora od stycznia 2009 roku wchodzi w skład Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Wcześniej funkcjonowało jako program finansowany przez Gminę Wrocław. Czym zajmuje się Wrocławskie Centrum Seniora? Bez wiedzy nie można działać – dlatego najważniejszym zadaniem Centrum jest pozyskiwanie informacji o ofercie dla seniorów w mieście: firm, instytucji, organizacji. Z drugiej strony, wiadomości te przekazywane są w przystępnej formie najstarszym mieszkańcom naszego miasta. Centrum jest więc platformą wymiany informacji. Wrocławskie Centrum Seniora prowadzi także liczne, długofalowe programy, które mają aktywizować osoby starsze. Działa na rzecz seniorów w mediach, środowisku pozarządowym i biznesowym.

pasek

Misją Wrocławskiego Centrum Seniora jest:

 • Tworzenie platformy wymiany wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami, które działają na rzecz osób starszych 
 • Inicjowanie działań zmierzających do poprawy jakości życia osób starszych
 • Promowanie idei uczenia się przez całe życie
 • Podejmowanie działań zmierzających do zmiany stereotypowego postrzegania starości
 • Ułatwianie dostępu do informacji
 • Promowanie szeroko rozumianej aktywności seniorów i pomyślnego starzenia się
 • Promowanie i organizowanie działań międzygeneracyjnych, międzypokoleniowych
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu, izolacji i marginalizacji osób starszych

pasek

Najważniejsze zadania Wrocławskiego Centrum Seniora to:

 •  Prowadzenie punktu informacyjnego dla seniorów i portalu informacyjnego www.seniorzy.wroclaw.pl
 •  Tworzenie bazy Klubów Seniora i Uniwersytetów Trzeciego Wieku; udzielanie im merytorycznego i logistycznego wsparcia (np. przez programy warsztatów)
   kierowanych do klubów w ramach Latającej Akademii Seniora oraz organizowanie Forum Klubów Seniora)
 •  Pozyskiwanie i przekazywanie informacji o usługach skierowanych do seniorów, oferowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje, firmy (np. o warsztatach, 
   kursach, spotkaniach, seminariach)
 • Współpraca z wrocławskimi przedsiębiorcami – zachęcanie ich do działania na rzecz osób 60+ i przekazywanie informacji o realizowanych przez nich inicjatywach i zniżkach dla seniorów (m. in. w ramach programu Miejsca Przyjazne Seniorom)
 •  Prowadzenie konsultacji komputerowych
 •  Organizowanie bezpłatnych konsultacji i spotkań ze specjalistami: m. in. psychoterapeutą, psychologiem, farmaceutą, pracownikiem ZUS
 •  Promocja „dobrych praktyk” na rzecz seniorów
 •  Dbanie o pozytywny obraz środowiska senioralnego w mediach i opinii publicznej
 •  Wsparcie logistyczne Wrocławskiej Rady ds. Seniorów
 •  Inicjowanie i wsparcie programów międzypokoleniowych
 •  Promocja wolontariatu, w tym także wolontariatu senioralnego
 •  Inicjowanie i promowanie konferencji, seminariów i wykładów o tematyce gerontologicznej
 •  Realizacja projektów takich jak: Akademia Rozwoju Seniora, Wrocławska Karta Seniora, Dni Seniora, Dni Gerontologii, Miejsce Przyjazne Seniorom i inne.

pasek

Centrum nie jest jednostką opiekuńczą ani placówką medyczną.
Nie jest to również Klub Seniora, który zrzesza osoby starsze!

Szukaj informacji o ofercie dla Seniorów na stronie Wrocławskie Centrum Seniora.
Zapraszamy także do Punktu Informacyjnego:
pl. Dominikański 6 50- 159 Wrocław
od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 15.00

pasek

Nasze projekty są efektem pracy wielu osób. Wiele z nich to pomysły autorskie, projektowane i realizowane przez naszych ekspertów. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, jeśli chcesz skorzystać z naszych pomysłów, skontaktuj się z nami. Pamiętaj jednak o poszanowaniu dla własności intelektualnej.

W polskim prawie przez własność intelektualną (WI) należy rozumieć wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Z tego też względu autorskie projekty Wrocławskiego Centrum Seniora  podlegają ochronie w ramach czterech aktów prawnych: w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); w zakresie prawa własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

 

       WCSWCSWCSWCS