UTW w Uniwersytecie Medycznym  

UTW w Uniwersytecie Medycznym  UM
ul. Parkowa 34,  51-616 Wrocław
tel. (71) 330 77 79
e-mail: utw@umed.wroc.pl
Sekrtetariat UTW: 10.00-12.15 piątek
strona internetowa: kliknij 
--- 
Pełnomocnik rektora do spraw UTW: prof. dr hab. Michał Jeleń

Dolnośląski Obywatelski UTW

Dolnośląski Obywatelski UTW
Pl. Grunwaldzki 6a
tel. 601 776 111
e-mail: e.rzewuska@dolnyslask.pl
---
Kierownik: dr Ewa Rzewuska
 

Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku dsw
przy Dolnośląskiej Szkole Wyższej

ul. Wagonowa 9, pok. 36 (I piętro) 
pon-środy 9:00-15:00
tel. 693 010 161
e-mail: dutw@dsw.edu.pl

Akademia Sztuki Trzeciego Wieku 

Akademia Sztuki Trzeciego Wieku  przy Towarzystwie Edukacji Otwartej  ASTW
ul. Robotnicza 36/38
tel. 882 834 724 (proszę dzwonić na komórkę), (71) 359 14 44
e-mail: astwwroclaw@gmail.com strona internetowa: kliknij
---

Uniwersytet Ekonomiczny - Uniwersytet III Wieku

Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet III Wieku       UE
ul. Komandorska 118/120
Biuro UTW (bud. H pok.8)
wtorek : 10.00 – 13.00, piątek : 10.00 – 14:30
tel./fax (71) 36 80 916
e-mail: utw@ue.wroc.pl