Uniwersytet Trzeciego Wieku    AWF
przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

ul. Witelona 25a, pok. 83
51-617 Wrocław
tel. 71 347 3193
e-mail: utw@awf.wroc.pl
strona internetowa: kliknij
---
Sekretariat UTW: mgr Iwona Bartoszewicz
godz. 8.30-12.30 (od poniedziałku do piątku)