Streszczenie: Artykuł prezentuje kompleksowy system prewencji przemocy wobec osób starszych, obejmujący cztery integralnie związane ze sobą obszary: edukację, mass media, państwo i prawo. Piątą składową jest nauka (badania, diagnozy, sondaże, koncepcje, paradygmaty oraz teorie), która może stanowić swego rodzaju klamrę spinającą wyróżnione elementy proflaktyki. Omówiono też syndrom błędnego rycerza, kiedy to szczere chęci pomocy mogą obracać się przeciw osobie pokrzywdzonej. Poszukując zatem proflaktycznych działań eliminujących z życia rodzinnego i/lub społecznego przemoc wobec osób starszych, należy mieć na uwadze wspomniany syndrom, by nie pogorszyć sytuacji ofar przemocy. 

Słowa kluczowe: maltretowanie osób starszych, nadużycia wobec osób starszych, przemoc, przemoc
wobec osób starszych, zapobieganie przemocy
 Przeczytaj całość: kliknij 

okładka