Szkoła Liderów Szkoła Liderów, projekt Wrocławskiego Centrum Seniora, skierowany do liderów środowisk senioralnych. W roku 2018 r. do Szkoły Liderów zaproszeni zostali liderzy Wrocławskich klubów seniora, członkowie Federacji Klubów Seniora FKS: Kliknij, a w 2019 roku dodatkowo do osób zainteresowanych pracą z osobami starszymi.

 

 

II edycja – 2019 r. 
Uczestnicy – obecni i przyszli animatorzy środowisk senioralnych będą spotykali się dwa razy w miesiącu na wykładach i warsztatach dotyczących: organizowania i koordynowania działań senioralnych oraz międzypokoleniowych, współpracy z partnerami/instytucjami lokalnymi, pozyskiwania dotacji, identyfikowania potrzeb osób starszych w danej społeczności, doskonalenia kompetencji personalno-społecznych (takich jak: komunikacja interpersonalna, współpraca w grupie, kreatywność, rozwiązywanie problemów, zarządzanie grupą i projektem).

Wsparcie dla przyszłych liderów
Szkoła Liderów jest wsparciem dla osób, które działają lub zamierzają działać na rzecz wrocławskich seniorów w takich miejscach, jak: kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, centra aktywności lokalnej, kluby  osiedlowe, organizacje pozarządowe czy instytucje samorządu terytorialnego. Projekt ten zakłada dialog, wymianę doświadczeń, otwartość na nową wiedzę, aktywizację, doskonalenie kompetencji interpersonalnych, spotkania z inspirującymi liderami z różnych środowisk lokalnych, pomoc w znalezieniu zatrudnienia w środowiskach senioralnych i międzypokoleniowych. W trakcie Szkoły Liderów zaprezentowane zostaną sposoby kreowania projektów, przeprowadzania zmiany, możliwości dalszego rozwoju i tworzenia własnej ścieżki kariery zawodowej.
Szkoła Liderów jest odpowiedzią na zgłaszaną od wielu lat potrzebę kształcenia animatorów środowisk senioralnych, którzy swoją postawą, umiejętnościami i wiedzą będą motywowali i aktywizowali osoby w wieku 60 + oraz inicjowali działania i projekty w mniej lub bardziej sformalizowanych grupach senioralnych.


Zapisy pod nr tel. 71 772 49 13 lub mailowo wcs.polanska@gmail.com
Koordynator Szkoły Liderów: Kamila Polańska Wasik
Pierwsze zajęcia – 16 października, godz. 12.00, Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, s. 27. 
 

 


Szkoła Liderów 2018
We wtorek, 26 czerwca 2018 r. we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu Szkoła LideróSzkoła Liderów w. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoły za zaangażowanie i udział w wykładach i warsztatach. Spotkania realizowane były od stycznia do czerwca 2018 r. i obejmował 10 wykładów i 10 warsztatów dla liderów klubów seniora.

 

Szkoła Liderów 2019
W środę, 17 kwietnia 2019 r. we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się ostatnie spotkanie drugiej edycji cyklu Szkoła Liderów. Tegoroczna edycja skierowana była do liderów wrocławskich klubów seniora, członków Federacji Klubów Klubów Seniora oraz osób zainteresowanych pracą z osobami starszymi. Uczestnicy projektu w trakcie kilkumiesięcznego kursu zdobyli wiedzę niezbędną do prowadzenia działań aktywizacyjnych w klubach seniora. Projekt przewiduje także zatrudnienie dla liderów po zakończeniu cyklu spotkań, a także wsparcie merytoryczne.

zdjęcie kolorowe

24 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej w tym roku edycji Szkoły Liderów 

Od stycznia do końca kwietnia 2019 roku 26 osób, przyszłych animatorów seniorów, spotykało się dwa razy w miesiącu na wykładach i warsztatach. Szkoła Liderów jest wsparciem dla osób, które działają lub zamierzają działać na rzecz wrocławskich seniorów. Tegoroczna edycja oparta była na międzypokoleniowym dialogu i wymianie doświadczeń, obfitowała w spotkania z inspirującymi liderami z różnych środowisk lokalnych. Na zakończenie uczestnicy złożyli projekty, a autorzy najlepszych pomysłów będą mieli szansę podpisać umowy na ich realizację.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz prowadzącym warsztaty i wykłady za udział w projekcie i wspólnie spędzony czas!

Kolejna edycja projektu ruszy w październiku tego roku - więcej informacji wkrótce.

Zdjęcie kolorowe  Zdjęcie kolorowe

Zdjęcie kolorowe  Zdjęcie kolorowe

Zdjęcie kolorowe  Zdjęcie kolorowe