Muzyczny Spacer Międzykulturowy

Dodane przez Barbara Pacan - 19-04-2023 - 11:23
plakat zapowiadający wydarzenie

 

Zapraszamy Państwa na Muzyczny Spacer Międzykulturowy śladami dorobku kulturowego chrześcijańskich wspólnot obecnych we Wrocławiu.

Spacer poprowadzi Anna Oryńska wraz z innymi przewodnikami z wrocławskiego oddziału przewodników miejskich PTTK, a nad całością od strony muzycznej i organizacyjnej czuwać będzie Barbara Szarejko.

Impreza odbędzie się w sobotę 22 kwietnia 2023 roku. Zbiórka o godz. 12:00 przy kamieniczkach Jaś i Małgosia na wrocławskim Rynku.

Tym razem udamy się wraz z przewodnikami miejskimi do:

  • rzymskokatolickiego garnizonowego kościoła pw. Św. Elżbiety,
  • katedry prawosławnej pw. Narodzenia Najświętszej Bogarodzicy, 
  • ewangelicko-augsburskiego kościoła Opatrzności Bożej.


O duchowości i muzyce poszczególnych wyznań opowiadać będą między innymi ks. prof. dr hab. Zdzisław Madej
(k. katolicki), dr Marcin Abijski (prawosławie), prof. dr hab. Wojciech Szczerba (ewangelikalizm) oraz Anna Maria MBayo (muzyka gospel).

Wystąpią soliści* oraz zespoły Cantus Olaviensis, Musica Caelesti i Kameralny Chór Angelus pod dyrekcją Barbary Szarejko.

Zabrzmią dwa niesamowite, jakże różne instrumenty organowe – w kościele garnizonowym usłyszymy odbudowane organy Michaela Englera, a w kościele Opatrzności Bożej instrument, który również cieszy się uznaniem znawców tematu.

Organizator wydarzenia: Kameralny Chór Angelus

www.facebook.com

* Zdzisław Madej – ksiądz katolicki, tenor, prof. zw. dr hab. sztuki muzycznej, kierownik katedry śpiewu solowego na Akademii Muzycznej w Krakowie, duszpasterz twórców sztuki Archidiecezji Wrocławskiej i referent ds muzyki kościelnej i śpiewu: dyrektor archidiecezjalnego studium organistowskiego we Wrocławiu, Dysponuje głosem lyrico-spinto. Studiował w Hochschule für Musik we Freiburgu (Niemcy) oraz na Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Odbył także studia podyplomowe w Hochschule fur Musik und Theater und Medien w Hannoverze. Z zespołem Opery Wrocławskiej kreuje wiele najważniejszych partii tenorowych. Oprócz wykonywania muzyki operowej, koncertuje jako śpiewak oratoryjno-kantatowy i kameralista w całej Europie i USA. W swoim repertuarze ma najważniejsze role operowe i partie oratoryjno-kantatowe.

* Marcin Abijski – baryton, doktor nauk teologicznych, z wyróżnieniem ukończył studia na wydziale Muzyki Bizantyńskiej Ateńskiego Konserwatorium Narodowego oraz na wydziale Teologii Społecznej Narodowego Uniwersytetu Ateńskiego, jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Muzykę bizantyjską zgłębiał pod okiem Georgiosa Chatzichronoglou – Archonta Hymnodosa Wielkiego Kościoła (Patriarchatu Konstantynopola) oraz ateńskiego protopsalty Konstantinosa Papachristodoulou. Jako muzykolog, dyrygent i śpiewak zajmuje się badaniem koneksji między muzyką bizantyjską, a staroruską monodią, szczególnie w aspekcie praktyki liturgicznej. W roku 2008 założył Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza, z którym pracuje nad odtworzeniem praktyki wykonawczej XVI wiecznych melodii Monasteru Supraskiego i innych dawnych form śpiewu liturgicznego. Jako ekspert zapraszany jest regularnie na św. Górę Athos, gdzie prowadzi zajęcia ze śpiewu bizantyjskiego dla hagioryckich mnichów. Jest autorem muzyki grecko-bizantyńskiej do polskiego „Akatystu do Przenajświętszej Bogarodzicy”. W roku 2016 skomponował muzykę bizantyńską do polskiego przekładu kondakionu św. Romana Melodosa „O nawróconej”, łącząc tym samym po raz pierwszy w historii muzykę grecko-bizantyńską z językiem polskim.

* Barbara Szarejko – twórca Kameralnego Chóru Angelus, dyrygent Zespołu Wokalnego Cantus Olaviensis, scholi liturgicznej Musica Caelesti oraz chóru Amici del Canto, prezes Fundacji Angelus. Absolwentka Dyrygentury Symfoniczno-Operowej w klasie prof. Marka Pijarowskiego oraz Edukacji Muzycznej na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ukończyła podyplomowe studia Emisji Głosu na AM w Bydgoszczy. Studiowała również Historię Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. W swojej 20-letniej pracy dyrygenckiej prowadziła wiele chórów i orkiestr – od zespołów zawodowych (Chór Teatru Muzycznego Capitol czy Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach) do najbardziej amatorskich, gdzie największą wartością jest chęć poświęcania swojego wolnego czasu dla szlachetnej rozrywki. Otrzymała z prowadzonymi przez siebie zespołami oraz indywidualnie 23 nagrody i wyróżnienia. Poprowadziła kilkaset występów, będąc organizatorem wielu z nich.