Załącznik Rozmiar
I Wrocławskie Forum Senioralne.pdf 1.68 MB

I Wrocławskie Forum Senioralne powstało z inicjatywy Wrocławskiego Centrum Seniora jako odpowiedź na potrzebę pogłębienia dyskusji na temat polityki senioralnej.

Do udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się 16 października 2017 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych: ekspertów w dziedzinie gerontologii, organizacje i instytucje działające na rzecz osób starszych, media, firmy komercyjne, kadrę akademicką, studentów i seniorów.

Wrocławskie Forum Senioralne zostało pomyślane jako inicjatywa cykliczna, umożliwiająca budowanie partnerskiej sieci współpracy między samorządami, biznesem, organizacjami pozarządowymi i mediami dla poprawy jakości życia osób starszych, wymiany wiedzy i dobrych praktyk.

---

Miejscem wydarzenia będzie Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55. Organizatorami spotkania są: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu.

---

Panel I Administracja / Samorząd
Samorząd wobec nowej wizji polityki senioralnej 

Termin: 16.10.2017 r., godz. 10.00-11.30, sala 112
Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55
Dojazd: Autobus linii: 106, 107, 109, 132, 142, 148, 149.
Tramwaj linii:  23, Wrocławski Park Przemysłowy (150 metrów dalej DSW)

Prowadzenie: Robert Pawliszko – moderator
Zastępca Dyrektora ds. międzypokoleniowej aktywizacji społecznej 
Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora

Paneliści:

 • Adam Grehl - Wiceprezydent Wrocławia 
 • Monika Lipińska - Zastępca Prezydenta Lublina
 • dr Anna Zasada-Chorab - Zastępca Prezydenta Siemianowic Śląskich
 • Jan Bednarczyk - Burmistrz Miasta i Gminy Radków  
 • Wojciech Bauer - Dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
 • dr Maria Zawartko - Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Seniorów

---

Panel II - NGO - Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe wobec wyzwań polityki senioralnej

Termin: 16.10.2017 r., godz. 10.00-11.30, sala 111. 
Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, 53-609 Wrocław
Dojazd: autobus linii: 106, 107, 109, 132, 142, 148, 149.
Tramwaj linii:  23, Wrocławski Park Przemysłowy (150 metrów dalej DSW).

Prowadzenie: Marek Ferenc - moderator
Prezes Fundacji Aktywny Senior 

Podstawa do dyskusji:
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020

Paneliści:

 • dr Marta Koszczyc - Prezes  Federacji UTW
 • Teresa Ziegler - Wiceprezes Rady Federacji UTW
 • Agata Bulicz - Dyrektor Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
 • Marcin Spitalniak - Dyrektor Zarządzający, Stowarzyszenie Promocji
 • Sportu FAN

---

Panel III - Biznes, kultura, edukacja
Srebrna gospodarka i aktywność: społeczna, kulturalna i edukacyjna seniorów 
– nowe kierunki rozwoju i zmian

Termin: 16.10.2017 r., godz. 12.00-14.00, sala 111. DSW,  ul. Strzegomska 55
Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, 53-609 Wrocław
Dojazd: autobus linii: 106, 107, 109, 132, 142, 148, 149.
Tramwaj linii:  23, Wrocławski Park Przemysłowy (150 metrów dalej DSW).

Prowadzenie: Kamila Polańska-Wasik, Ilona Zakowicz 
K. Polańska-Wasik - Koordynatorka projektów  we WCS, specjalistka ds. doradztwa zawodowego,
I. Zakowicz - Koordynatorka ds. zarządzania informacją i kontaktów z mediami we  WCS, specjalistka ds. silver marketingu

Paneliści:

 • Linda Matus - Redaktor naczelna Gazety Senior, założycielka agencji marketingowej Media Senior
 • Honorata Dudek-Frysiak - Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Dyrektor oddziału we Wrocławiu
 • Mariusz Augustyniak  - Patient Engagement Specialist I - Centrum Medyczne Synexus
 • Tomasz Marzec - Dyrektor Handlowy One Day Clinic
 • dr Bogna Bartosz - Kierownik UTW w UWr, Kierownik: Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii
 • Joanna Gacka - Redaktorka Portalu Senior.pl, Koordynatorka wolontariatu III wieku w EWST
 • Maciej Michałkowski  - Dyrektor Artystyczny - Scena Kamienica


 

 

dg