Logo WCS/WCRS

 

DC

Z wykształcenia dietetyk, obecnie przebywa na emeryturze.

Od kilkunastu lat pełni funkcję ławnika sądowego.


Pracując w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Wrocław-Fabryczna zajmuje się sprawami seniorów, a w szczególności zagadnieniami związanymi z aktywizacją ich życia społecznego.


Partycypuje w projekcie: "Senior świadomy swych praw i obowiązków".