Logo WCS/WCRS

 

AG

Radna Rady Miejskiej Wrocławia -Klub Radnych Koalicyjny Klub Obywatelski, Pracuje w komisjach: Sportu i Rekreacji, Kultury i Współpracy z Zagranicą, do spraw Polityki Senioralnej.