8 listopada 2019 (piątek godz. 11.00)
Pan Dominik Golema - Rzecznik ds. dialogu społecznego serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. seniorów.
"Zaproszenie, kierujemy przede wszystkim do seniorów oraz osób zainteresowanych jakością życia seniorów
we Wrocławiu i jej stałą poprawą, a także do wrocławskich organizacji, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych i osób indywidualnych, które koncentrują swoje zainteresowanie, działania i troskę na jakości życia seniorów w naszym mieście.
Idea, cel spotkań: Diagnoza i wymiana doświadczeń, spostrzeżeń dotyczących jakości i komfortu życia, funkcjonowania i kondycji oraz bezpieczeństwa seniorów w środowisku dużego miasta, Wrocławia.
Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest dobra komunikacja
i dialog pomiędzy różnymi podmiotami i instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami miasta, a w szczególności samymi seniorami".
---
Czas i miejsce spotkania:
8 listopada 2019 (piątek),
godzina 11:00
w Przestrzeni Trzeciego Wieku - Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (pl. Solidarności 1/3/5, p. IV, sala 403)
Grupy Dialogu Społecznego (GDS): Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO - pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego
we Wrocławiu.

GDS