Protokół z XXVI posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów