Gazeta Senior, kwiecień 2018 r. 
s. 19
Kliknij

 

 

gs