Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim UWr
50-527 Wrocław, ul. Dawida 1/3
tel. (71) 367-20-01 (wew. 147)
email: utw@uwr.edu.pl
strona internetowa: kliknij 
---
Kierownik: dr Bogna Bartosz
Przewodniczący Samorządu: Jerzy Sosnowski