Na posiedzeniu 5 września 2018 r. Kapituła Wrocławskiej Rady Seniorów przyznała Tytuł i 5 statuetek Przyjaciela Seniorów. To III edycja Konkursu, który rokrocznie odbywa się w ramach Dni Seniora. Szczegółowe informacje w linku:

http://www.seniorzy.wroclaw.pl/node/784