XXXII posiedzenie WRS dnia 9.03.2018 r. nie odbyło się z powodu braku kworum.