Konkurs pt. „Moja Kresowa Rodzina”

Dodane przez weronikast - czw., 02/10/2022 - 10:40
Zdjęcie z archiwum rodzinnego Ewy Landsberg

WCRS–Wrocławskie Centrum Seniora serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pt.: „Moja Kresowa Rodzina”, który zorganizowany jest z okazji nadchodzących Dni Babci i Dziadka.

Konkurs polega na opisaniu życia, tradycji oraz zwyczajów panujących na Kresach i przekazanych nam przez przodków. Pragniemy zaprezentować codzienne życie kresowiaków i to, co po nich odziedziczyliśmy i pielęgnujemy do dziś.

Opisy powinny być nie dłuższe niż:
• 2 strony A4 – dla rękopisów
• ok. 500 słów, czyli ok. 3600 znaków ze spacjami – dla komputeropisów.

Ponadto, prosimy o podanie imienia i nazwiska autora oraz numeru kontaktowego i e-mail (jeżeli autor posiada adres e-mail). Konieczne jest także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie (do pobrania w załączniku). Nagrodzone prace zaprezentowane będą na wystawach w 2022 roku we Wrocławskich Centrach Aktywizacji Lokalnej oraz Przestrzeni Trzeciego Wieku.

Prace prosimy dostarczyć do 30 stycznia 2022 r.
Czekamy na prace od Państwa, które można wysłać do nas pocztą na adres:
WCRS–Wrocławskie Centrum Seniora
pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław z dopiskiem na kopercie „Moja Kresowa Rodzina”.  

Prace można dostarczyć osobiście do siedziby Centrum
WCRS–Wrocławskie Centrum Seniora
pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
pokój 29 do Pani Marty Łomnickiej

Prace można także wysłać e-mail na adres:
marta.lomnicka@wcrs.pl  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.  
Zdjęcie z archiwum rodzinnego Ewy Landsberg.