Przedłużenie naboru do Wrocławskiej Rady Seniorów II kadencji