Akademia Sztuki Trzeciego Wieku 

Akademia Sztuki Trzeciego Wieku  przy Towarzystwie Edukacji Otwartej  ASTW
ul. Robotnicza 36/38
tel. 882 834 724 (proszę dzwonić na komórkę), (71) 359 14 44
e-mail: astwwroclaw@gmail.com strona internetowa: kliknij
---
Kierownik: Agata Dziedzic (zmiana w listopadzie)