Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku dsw
przy Dolnośląskiej Szkole Wyższej

ul. Wagonowa 9, pok. 36 (I piętro) 
pon-środy 9:00-15:00
tel. 693 010 161
e-mail: dutw@dsw.edu.pl
Strona internetowa: kliknij
---
Kierownik: mgr Anna Wojtasik