Organizatorzy:
Komitet Naukowy
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu
Przewodniczący Komitetu:
Prof. dr hab. Adam A. Zych - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Zastępca Przewodniczącego:
Prof. dr hab. Anna Skrzek - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
przewodnicząca Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
oraz redaktor naczelna czasopisma „Gerontologia Współczesna”
Członkowie Komitetu:
Prof. dr hab. Piotr Błędowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
Prof. dr hab. Olga Czerniawska - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Prof. dr hab. Andrzej Kiejna - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jerzy Monkiewicz - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. Hana Červinkovà, prof. DSW - Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu
Dr hab. Zoa Hasińska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dr hab. Donata Kurpas, prof. Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Dr hab. Maria Straś-Romanowska, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Ks. dr hab. Henryk Szeloch - pełnomocnik Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
Dr Sebastian Smolarz - Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu
Dr Walentyna Wnuk - pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Osób Starszych
Ilona Zakowicz - doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego
Komitet Organizacyjny
Przewodniczący Komitetu:
Robert Pawliszko - Zastępca Dyrektora ds. międzypokoleniowej aktywizacji społecznej
we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskim Centrum Seniora
Zastępca Przewodniczącego:
Dr Małgorzata Oleniacz - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Członkowie Komitetu:
Dr Marta Koszczyc - Federacja UTW we Wrocławiu
Dr Stefan Kubów - Dyrektor Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu
Dr Jolanta Podsiadło - Wrocławskie Centrum Seniora
Marek Ferenc - Prezes Zarządu Fundacji Aktywny Senior we Wrocławiu
Dawid Frik - rzecznik prasowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu
Joanna Gacka - doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, redaktor portalu Senior.pl