WROCŁAWSKA KARTA SENIORA

karta

WROCŁAWSKA KARTA SENIORA (ZŁOTA I SREBRNA)
to innowacyjny projekt miasta Wrocławia, który zapewnia wyjątkowe promocje
i oferty dla wrocławskich seniorów, takich jak: 
- darmowe lub zniżkowe wejścia na wydarzenia kulturalne, edukacyjne i międzypokoleniowe
  (organizowane m.in. przez: teatry, kina, muzea, domy kultury,
  centra inicjatyw twórczych, stowarzyszenia, fundacje czy firmy);
- zniżki na zajęcia sportowe i rekreacyjne, turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, rajdy terenowe i wycieczki;
- specjalne rabaty na usługi prozdrowotne, konsultacje i porady ze specjalistami i lekarzami;
- zniżki na wybrane produkty i usługi w sklepach, w salonach kosmetycznych, portalach internetowych itp;
- korzystanie z gwarantujących bezpłatne usługi programów miejskich, takich jak przejazdy taksówką - Taxi75+ (Złota Karta 75+).  

Jak wyrobić Wrocławską Kartę Seniora?

Do programu może przystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia, mający 60 lat i więcej. Aby przystąpić do programu Wrocławska Karta Seniora należy zgłosić się osobiście do siedziby Wrocławskiego Centrum Seniora, mieszczącej się przy placu Dominikańskim 6 we Wrocławiu, do Punktu Informacyjnego lub pok. 15. w godz. 9:00-15:00. Karta wydawana jest także w innych lokalizacjach, informacje poniżej. 

Rejestracja
Rejestracja uczestników programu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Formularz w wersji elektronicznej kliknij  lub przyjdź do Wrocławskiego Centrum Seniora. 
Po zarejestrowaniu seniorzy otrzymują imienną Wrocławską Kartę Seniora (srebrną 60+ lub złotą 75+). Karta ta upoważnia do korzystania z programów miejskich i promocyjnych ofert przygotowanych przez kilkuset partnerów programu. Oferty partnerów aktualizowane są na stronie internetowej www.seniorzy.wroclaw.pl oraz dostępne do wglądu w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora kliknij
Warto podkreślić, że Wrocławska Karta Seniora jest całkowicie bezpłatna.  SREBRNA KARTA SENIORA srebrna
  Srebrną Wrocławską Kartę Seniora przeznaczona jest dla osób w przedziale wiekowym 60 - 74 lat.
  Kartę mogą Państwo wyrobić w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim 6 ale 
  również w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publiczne
j. Przypominamy, że powyższa karta jest
  przeznaczona dla mieszkańców Wrocławia i upoważnia do korzystania z wielu promocji, zniżek i specjalnych   
  ofert z zakresu kultury, edukacji, zdrowia, sportu, rekreacji i innych.  Wykaz partnerów i promocji  kliknij
  Formularz zgłoszenia w wersji elektronicznej kliknij 

Wykaz filii MBP, które wydają Srebrną Wrocławską Kartę Seniora:
Filia nr 1, ul. Sztabowa 98
Filia nr 4, ul. Wieczysta 105
Filia nr 5 ul. Namysłowska 8
Filia nr 7, ul. Suwalska 5
Filia nr 11, ul. Krzywoustego 286
Filia nr 18, ul. Grabiszyńska 236a
Filia nr 22, ul. Chociebuska 8-10
Filia nr 23, bulwar Ikara 29-31
Filia nr 27, ul. Łokietka 13
Filia nr 42, ul. Serbska 5a
Filia nr 44, ul. Powstańców Śl. 210 
Filia nr 57, ul. Szewska 78złota karta   ZŁOTA KARTA SENIORA 
  Złota Wrocławska Karta Seniora przeznaczona jest dla osób, które mają 75 lat i więcej. 
  Kartę mogą Państwo wyrobić w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim 6
  oraz Stowarzyszeniu Żółty Parasol kliknij. Adres: Stowarzyszenie Żółty Parasol, ul. Prusa 37-39, 50-317 Wrocław, 
  róg ul. Wyszyńskiego. Przypominamy, że powyższa karta jest przeznaczona dla mieszkańców Wrocławia i   
  upoważnia do korzystania z wielu promocji, zniżek i specjalnych ofert z zakresu kultury, edukacji,
  zdrowia, sportu, rekreacji i innych. Wykaz partnerów i promocji  kliknij.
  Karta ta jako jedyna upoważnia do skorzystania z programu Taxi 75+. Kliknij
  Formularz zgłoszenia w wersji elektronicznej kliknij 

 taxi


 

Program Taxi75+
Pilotażowy Program Taxi 75+ to jeden z pierwszych wielkich projektów senioralnych prezydenta Jacka Sutryka. Program skierowany jest do mieszkańców Wrocławia, którzy ukończyli 75 rok życia i mają problem z samodzielnym poruszaniem się komunikacją publiczną. Celem podróży może być wizyta w urzędzie lub u lekarza specjalisty. Zgłoszenie przejazdów, a także ich odwołanie odbywa się pod numerem telefonu: 794-123-124. Program Taxi 75+ w całości finansowany jest przez gminę Wrocław, a jego realizację powierzono organizacji pozarządowej - Stowarzyszeniu „Żółty Parasol”.

Zamiarem nowych władz jest nadanie wrocławskiej polityce senioralnej nowej jakości. Cieszę się, że jako WCRS możemy współpracować przy innowacyjnych rozwiązaniach z wieloma podmiotami: instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami w mieście – mówi Dorota Feliks, dyrektorka Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS).

Rejestracja

Senior zainteresowany programem Taxi75+ powinien zgłosić się z dowodem osobistym do siedziby Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Dominikański 6 lub Stowarzyszenia “Żółty Parasol”, ul. Wyszyńskiego 75A we Wrocławiu (godz. 10.00 do 14.00), gdzie po spełnieniu określonych w regulaminie warunków (miejsce zamieszkania: Wrocław, wiek: 75+) otrzyma Złotą Wrocławską Kartę Seniora z unikalnym numerem. Złota Wrocławska Karta Seniora, upoważniająca do skorzystania z programu Taxi75+ (a także dotychczasowych zniżek i promocji), wydawana będzie także w mobilnych punktach na terenie całego miasta, których lista podana zostanie na stronach internetowych miasta i materiałach promocyjnych.

Jest to nowa, szlachetniejsza odsłona znanej już wrocławskim seniorom karty. Złota Wrocławska Karta Seniora oferuje oczywiście te same zniżki, co dotychczasowa karta, została ona jednak wzbogacona możliwością skorzystania z nowych miejskich programów, takich jak Taxi75+”. Warto dodać, że nowa karta z założenia przewiduje kolejne projekty, których celem jest poprawa jakości życia wrocławskich seniorów -  mówi Dorota Feliks, dyrektorka Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS).

 Jak skorzystać z bezpłatnej taksówki?

  1. Przygotuj Złotą Wrocławską Kartę Seniora lub zapamiętaj jej numer. Będziesz musiał go podać podczas zamawiania przejazdu taksówką.
    Zadzwoń (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00) pod numer telefonu 794-123-124 i podaj informację kiedy (dzień i godzina) i pod jaki adres ma przyjechać taksówka; gdzie ma Cię zawieźć – pamiętaj, że bezpłatną taksówką możesz jechać wyłącznie do lekarza specjalisty lub do urzędu.
  2. Poinformuj, czy będzie towarzyszył ci opiekun – osoba wspierająca musi mieć min. 16 lat.
  3. Jeżeli interesuje Cię kurs powrotny, podaj te same dane (kierunek podróży, godzina, opiekun). Pamiętaj, że „powrót” traktowany jest jako osobny kurs. Taksówkarz zaczeka na Ciebie do 15 minut, ale nie dłużej.
  4. Transakcja rozliczana jest bezgotówkowo, nie płacisz taksówkarzowi, opłatę za kurs ureguluje miasto Wrocław.

Ważne szczegóły

Taksówkę musimy zamówić na minimum 3 dni, maksimum 30 dni przed planowanym kursem. Możemy podróżować w dni robocze od 7.00-18.00 tylko w granicach Wrocławia. Do końca 2018 r. wrocławski senior 75+ może skorzystać z maksymalnie czterech przejazdów w miesiącu. Od nowego roku limit to dwa przejazdy na miesiąc. Nie zwlekajmy z telefonem.

Pula środków na przejazdy dla seniorów została podzielona i rozplanowana do końca 2019 r.  Zlecenia na przejazdy w danym miesiącu będą przyjmowane do chwili wyczerpania budżetu na ten miesiąc.

karty

----

Wrocławska Karta Seniora
tanowi innowacyjny projekt Wrocławskiego Centrum Seniora, który zapewnia wyjątkowe promocje
i oferty dla wrocławskich Seniorów 60+, takie jak:

  • darmowe lub zniżkowe wejścia na wydarzenia kulturalne, edukacyjne i międzypokoleniowe (organizowane m.in: przez teatry, kina, muzea, domy kultury, centra inicjatyw   twórczych, stowarzyszenia, fundacje czy firmy); 
  • zniżki na zajęcia sportowe i rekreacyjne, na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, rajdy terenowe i wycieczki; 
  • specjalne rabaty na usługi prozdrowotne, konsultacje i porady ze specjalistami i lekarzami; 
  • zniżki na wybrane produkty i usługi, np.: w sklepach, w salonach kosmetycznych, portalach internetowych itp.

Uczestnictwo w projekcie Wrocławskiej Karty Seniora umożliwia osobom w wieku powyżej 60 r. ż. aktywne spędzanie wolnego czasu, nawiązywanie nowych znajomości, poszerzanie wiedzy, zainteresowań i pasji, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji.
Wrocławska Karta Seniora to poza tym projekt szeroko promujący instytucje i organizacje posiadające ofertę dla Seniorów.

pasek

Jak wyrobić Wrocławską Kartę Seniora?
Do programu może przystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia, mający 60 lat i więcej.
Aby przystąpić do programu Wrocławska Karta Seniora należy zgłosić się osobiście wraz z dokumentem tożsamości do siedziby Wrocławskiego Centrum Seniora, mieszczącej się przy placu Dominikańskim 6 we Wrocławiu, do Punktu Informacyjnego lub pok. 15. Karty Seniora wyrabiamy od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00- 15:00.

Rejestracja uczestników programu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po zarejestrowaniu otrzymują Państwo imienną Wrocławską Kartę Seniora. Karta ta upoważnia do korzystania z promocyjnych ofert przygotowanych przez partnerów programu. Oferty partnerów są aktualizowane na stronie internetowej,
oraz dostępne do wglądu w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora.


Warto podkreślić fakt, że Wrocławska Karta Seniora jest całkowicie bezpłatna.
Poniżej w załączniku do pobrania znajduje się Regulamin Programu oraz lista miejsc honorujących Wrocławską Kartę Seniora, która jest stale poszerzana.

pasek

Jak zostać partnerem programu?


Partnerem programu Wrocławska Karta Seniora może zostać firma/instytucja/organizacja, która posiada oferty skierowane do Seniorów. Partner zgłaszając się do programu proponuje zniżki/ promocje dla posiadaczy Karty Seniora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji oferty.


Aby przystąpić do programu Wrocławska Karta Seniora należy zgłosić specjalnie przygotowaną lub dostosować już istniejącą ofertę dla seniorów. Oferta może dotyczyć zniżki na usługi/produkty, gratisowych wejść/ usług lub innych promocji. Zgłoszenia należy wysłać drogą mailową na adres: kamila.polanska@wcrs.wroclaw.pl lub wcs.polanska@gmail.com bądź umówić się telefonicznie pod nr 71 772 49 13 na indywidualne spotkanie.

Posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora jest już ponad 40 tysięcy. Codziennie ok. 40-50 osób odwiedza Wrocławskie Centrum Seniora w celu wyrobienia Karty. Oferty Partnerów są na bieżąco aktualizowane na naszej stronie internetowej oraz w broszurkach, które Seniorzy otrzymują w naszym Centrum. Przystąpienie do Programu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami z Państwa strony (oprócz zaoferowania przez Państwa zniżki). My gwarantujemy promocje w środowiskach senioralnych (we Wrocławiu działa ok. 70 Klubów Seniora, 11 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a ludzi w wieku 60+ jest już blisko 160 000) za pośrednictwem bezpłatnych gazet, newslettera oraz naszego Punktu Informacyjnego.

wksZapraszamy do współpracy!

Kontakt:
Kamila Polańska
tel. 71 772 49 13
kamila.polanska@wcrs.wroclaw.pl wcs.polanska@gmail.com

pl. Dominikański 6, pokój 22
50- 159 Wrocław

pasek

 

Nasze projekty są efektem pracy wielu osób. Wiele z nich to pomysły autorskie, projektowane i realizowane przez naszych ekspertów. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, jeśli chcesz skorzystać z naszych pomysłów, skontaktuj się z nami. Pamiętaj jednak o poszanowaniu dla własności intelektualnej.

W polskim prawie przez własność intelektualną (WI) należy rozumieć wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Z tego też względu autorskie projekty Wrocławskiego Centrum Seniora  podlegają ochronie w ramach czterech aktów prawnych: w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); w zakresie prawa własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).